Dnia 23 czerwca 2022 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu w Gnieźnie

przez Alicja

Dnia 23.06.2022 r. (czwartek) na auli w Domu Rzemiosła w Gnieźnie, na ul. Tumskiej 15, odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

W zebraniu wzięli udział rzemieślnicy-delegaci oraz zaproszeni goście: Pan Marek Skoraszewski – Z-ca Prezesa Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Koninie, Pani dr inż. Krystyna Jarosz – Dyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie, Pani mgr Katarzyna Piechocka – Wicedyrektor Cechowej Szkoły Rzemieślniczej w Gnieźnie oraz Pani Justyna Jóźwiak – Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego w Gnieźnie.

Piotr Gróźniak – Starszy Cechu złożył sprawozdanie z działalności Cechu i Zarządu za okres od poprzedniego Walnego Zgromadzenia.

Delegaci podjęli następujące uchwały:
– przyjęcie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za rok 2021
– udzielenie członkom Zarządu absolutorium
– przyjęcie planu finansowego na rok 2022
– uchwalenie zmiany statutu Cechu
– uchwalenie zmiany wysokości składki cechowej

KORDZIKA WIELKOPOLSKIEJ IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W POZNANIU otrzymał
Pan Piotr Gróźniak – Starszy Cechu

Polecane

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuje Dowiedz się więcej

Privacy & Cookies Policy