Walne Zgromadzenie Delagatów Cechu Rzemiosła w Gnieźnie

przez Alicja

Dnia 30 września 2021 r. odbyło się Walne Zgromadzenie Delegatów Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie.

Podjęto szereg uchwał, ale najważniejszymi było podjęcie uchwał w sprawach sprawozdania Zarządu i udzielenia absolutorium członkom Zarządu.

Na Walnym Zgromadzeniu wybrano nowe władze do organów samorządowych Cechu.

Po ponad 25-letniej kadencji Starszego Cechu Kolegi Stefana Pokładeckiego nowym Cechmistrzem został

Kolega Piotr Gróźniak.

                                         

           

P O D Z I Ę K O W A N I E
                                                                   Cechmistrzowi
                                   Stefanowi Pokładeckiemu
                  pełniącemu ponad 25- letnią kadencję Starszego Cechu
               „Za szczególne zasługi oraz wieloletnią aktywną
           oraz ofiarną działalność na rzecz
                      Gnieźnieńskiego Rzemiosła Cechowego”.
                        Z życzeniami wszelkiej pomyślności w życiu osobistym
                                                                                                składają
                                                    Zarząd Cechu wraz z Bracią Rzemieślniczą           oraz   pracownicy Biura Cechu.
Członkami Zarządu zostali: Grzegorz Kozłowski, Piotr Mikuła, Andrzej Mikołajczak, Agnieszka Zyguła, Benedykt Piasecki, Krzysztof Biernacki, Marek Orlikowski, Stanisław Przybylski

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został: Krzysztof Klesse

Członkami Komisji Rewizyjnej zostali: Paweł Kaczmarek, Barbara Kędzierska-Bajer, Nowacka Ewelina, Dariusz Napierała.

Przewodniczącym Sądu Cechowego został: Eugeniusz Pawlikowski

Członkami Sadu Cechowego zostali: Agnieszka Witkowska, Wojciech Krzątała, Alojzy Nitka

Delegatem na Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej został: Marek Orlikowski

GRATULUJEMY!!!

Polecane

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuje Dowiedz się więcej

Privacy & Cookies Policy