O PROJEKCIE

przez riv

ROZPOCZĘCIE REALIZACJI PROJEKTU

W ramach Poddziałania 8.3.2 Kształcenie zawodowe dorosłych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Wzrost kwalifikacji zawodowych- pozaszkolne formy kształcenia oraz formalne potwierdzenie kwalifikacji nową szansą na rynku pracy w pow. gnieźnieńskim”.

TERMIN REALIZACJI

Początek realizacji projektu, to 01.10.2017, koniec planowany jest na 30.10.2019 rok.

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest

 • podniesienie kwalifikacji zawodowych w zakresie kompetencji: spawania, montażu rusztowań, obsługi wózków jezdniowych/ widłowych, uprawnień gazowych;
 • potwierdzenie kwalifikacji zdobytych nieformalnie w zawodach stolarz, tapicer, murarz – tynkarz

osób zamieszkujących powiat gnieźnieński.

KTO MOŻE SKORZYSTAĆ

Projekt składa się z dwóch działań:

 • kursy: spawania, montażu rusztowań, obsługi wózków jezdniowych/ widłowych, uprawnień gazowych (200 osób);
 • przygotowanie i egzaminy czeladnicze, mistrzowskie w zawodach  stolarz, tapicer, murarz – tynkarz (60 osób).

Projekt jest skierowany do grupy 260 osób w wieku od 25 do 64 roku życia pracujących (w tym rzemieślników), bezrobotnych i biernych zawodowo.

W projekcie mogą wziąć udział osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

 • posiadają wykształcenie najwyżej średnie;
 • zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie województwa wielkopolskiego w powiecie gnieźnieńskim.

Ponadto w projekcie priorytetowo traktowane będą:

 • kobiety;
 • osoby w wieku 50 lat i więcej;
 • osoby z niepełnosprawnościami.

NA CO

Działanie I. Kwalifikacje zawodowe:

W ramach projektu można bezpłatnie podnieść swoje kwalifikacje zawodowe:

 • Kurs spawania MMA (20 osób)
 • Kurs spawania MAG (40 osób)
 • Kurs spawania TIG (40 osób)
 • Kurs spawania GAS (40 osób)
 • Kurs monter rusztowań (20 osób)
 • Obsługa wózków jezdniowych/ widłowych (20 osób)
 • Uprawnienia gazowe (20 osób).

Działanie II. Potwierdzenie kwalifikacji:

W ramach projektu można bezpłatnie potwierdzić swoje kwalifikacji zdobyte w sposób nieformalny:

 • przygotowanie i egzaminy czeladnicze:
 • w zawodach:  stolarz (12 osób), tapicer (12 osób), murarz – tynkarz (12 osób);
 • przygotowanie i egzaminy mistrzowskie:
 • w zawodach:  stolarz (8 osób), tapicer (8 osób), murarz – tynkarz (8 osób).

WAŻNE INFORMACJE

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się w Regulaminie Projektu.

Rekrutacja uczestników:

 • prowadzona będzie w sposób ciągły,
 • informacja na temat rozpoczęcia procedury rekrutacji ukaże się w miesiącu grudniu 2017 roku i będzie dostępna w Biurze Projektu mieszczącym się  przy ul. Tumskiej 15 w Gnieźnie i na stronie internetowej Cechu Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie
 • etapy rekrutacji:
 • złożenie przez kandydatów formularzy zgłoszeniowych wraz z wymaganymi oświadczeniami, załącznikami,
 • ocena formularzy zgłoszeniowych,
 • wybór kandydatów na uczestników Projektu
 • podpisanie umów na uczestnictwo w kursach/ przystąpienie do egzaminów czeladniczych/ mistrzowskich.

KONTAKT:

Biuro Projektu Cech Rzemiosła i Małej Przedsiębiorczości w Gnieźnie

Telefon: 61 426 36 37 

e-mail: biuro@cechgniezno.pl

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Akceptuje Dowiedz się więcej

Privacy & Cookies Policy